webFuuta
Diina Lislaamu e lukha ajamiyya


Tierno Muhammadu Samba Mombeya
Oogirde Malal

Fii Ndurdanagol

480. Wata ndurdo honaa wata dawru waraa
wata mbilɗo, ɗu'um roninay sumugol.

481. Wata nyawdir coora ko jarrabuyee
wata faggor korte ko nando keɓal.

482. Wata tuugo e coora fiɓaa tutta
nafa woo alanaa ma e ngol fijugol.

483. Sabu wiuɗo nafii ma e koddoruyee
ko e sirku yowii wona jarribagol.

484. Wata nyaamu ko jiibe ko hirsantee
korteeji e koyɗi e ndurdanagol

485. Wata meemu ko jilɓi no pooɗa haram
ɓadotoonge himaa naatay taƴoral.